Odin-FreundOdin en zijn twee raven.
Beeld door H.E. Freund (1825-1827)

.

HRAFNAGALDUR ÓÐINS

 

Het Oudnoorse lied

“Odin’s raventover”

Een bijdrage in het Engels,

Duits en Nederlands

Samengesteld, bewerkt en (deels) vertaald door GardenStone

eBoek PDF

De drie delen van dit kleine eBoek hebben zo ongeveer dezelfde inhoud; in de drie genoemde talen wordt dit lied, dat geschreven werd in de stijl van de liederen van de Poetische Edda in het Oudnoors en in vertalingen gepresenteerd. Vooraf gaat wat achtergrond informatie en afgesloten wordt met enige lees- en luistertips

.

.

pdf-nl

Over de Edda

 .

 .

met recensies van

vertalingen

Achtergronden – vertalingen –

recensies

eBoek (PDF)
Een GardenStone publicatie

Deze bijdrage biedt achtergronden van de twee Edda’s, de Proza- en de Poëtische Edda. De vertalingen ervan in het Nederlands worden kort besproken op hun voor- en nadelen en ook enige Engelse en Duitse vertalingen komen aan de orde. Verder bevat de tekst informatie over de omstreden hoofdstukken en eventuele invloeden van het middeleeuwse christendom. Enige opmerkingen over de schrijver van de Proza-Edda, Snorri Sturluson, gebaseerd op enige biografieën en aan het einde een aantal lees- en downloadtips ronden het artikel af.

 

.

pdf-nl

.

Nehalennia

.

Neerslag van de lezing te Leiden op 22 februari 2009

eBoek PDF
Een GardenStone publicatie

We kennen de godin Nehalennia niet uit vroege geschriften, ze komt nergens voor in de ons bekende schriftelijke bronnen uit de klassieke oudheid of de middeleeuwen en evenmin bestaan er rondom haar mythen, legenden of sagen. Vanwege die vele tastbare bewijzen komt deze godin, die in de eerste eeuwen van onze jaartelling in het zuidwesten van Nederland werd vereerd, dichter bij ons dan menig andere godheid uit de mythologie of de geschiedenis.

pdf-nl

Thing – Ding – þing

Rechtbank –

volksvergadering

.

eBoek PDF
Een GardenStone publicatie

Dit kleine eBoek bevat allerlei informatie rondom het ‘Thing’; die term kan even tot verwarring leiden, iedereen kent immers dat Engelse woordje dat wij meestal vertalen met ‘ding’ en we kennen het dan in uitdrukkingen zoals “dat is niet zo mijn ding”, ‘neem de dingen zoals ze komen”, enz. Maar hier heeft dit woord de speciale, historische betekenis van een samenkomst of een rechtbank. Daarom wordt dat woord hier verder met een hoofdletter geschreven. De Engelse uitspraak is trouwens ook anders; i.p.v. een ‘th’ aan het begin wordt een ‘t’ gesproken. De taalkundige oorsprong van beide is waarschijndlijk dezelfde. In het Nederlands wordt ook vaak van ‘Ding’ gesproken, hier blijft het bij ‘Thing’.

 

.

pdf-nl

OLYMPUS DIGITAL CAMERAReliëf van het wapen van de Dinxperlo
dat nog aan het ‘Thing’ herinnert.

De ballade “Gotentrouw”

door Felix Dahn

FDahnklein

.

Uit de roman “Een strijd om Rome” door Felix Dahn het gedicht “Gotentrouw”, aangeboden in de drie talen Duits, engels en nederlands.

pdf-nl

trennlinie1