• esaubildesaubild

.

We maakten een lange reis.
En tijdens die reis hebben we HET gevonden.
Wanneer er zoiets als het toeval zou bestaan, dan was dit wel het toppunt van toeval geweest.
Maar omdat toeval niet bestaat …

We ons dan hierbij leidde weten we niet. Natuurlijk hebben we zo daarover onze gedachten, maar daarover bestaat geen eenstemmigheid. Het zou de godin Eris geweest kunnen zijn, maar ook …..<vul maar in> zou mogelijk tot de mogelijkheden kunnen behoren.

We willen onze ontdekking zeker niet geheimhouden en ook is het niet onze bedoeling ervoor een tempel of orde op te richten.
Wij zijn gewoon de alleen maar de tussenpersonen die het doorgeven.

Aanvankelijk waren we er ons nog helemaal niet van bewust, DAT het HET hadden gevonden, maar toen we onze ontdekking in woorden vatten en daarmee het concretiseerden en elk van ons de nieuw gevondene kennis met die van de ander samenvoegden, kregen we een eerste vage gevoel van het buitengewone belang van onze ontdekking.
Want HET is belangrijk, zelfs HEEL belangrijk.

Want wij hebben de ultimatieve magie gevonden!

De magie van het ESAUTISME.
En een beoefenaar van deze magie heet een Esotauriër.

Deze naam wijst erop, dat deze magie haar oorsprong heeft in een tijd toen er nog geen mensen bestonden. Daarom ook kan met grote zekerheid de conclusie worden getrokken, dat het om de oudste magie van alle bekende magiesoorten handelt die de mensheid kent.

Per definitie kan dat tegelijkertijd betekenen, dat Esotauriër geen mensen meer zijn, wanneer ze zich grondig en langere tijd met de praktijk van het Esautisme bezig hebben gehouden.

De Weg naar het Esautisme staat open voor iedereen.
Maar dat betekent niet, dat iedereen die zijn eerste stappen op die weg zet dan ook een Esotauriër wordt. Want dit is een uitermate moeilijk begaanbaar pad. Hiervoor is een sterke wil noodzakelijk, evenals een groot doorzettingsvermogen, een in meerdere disciplines geoefende geest en een beperkte levensduur.

We kunnen het Esautisme wellicht nog het duidelijkst beschrijven als een crypte met vijf zuilen.
Die vijf zuilen zijn de ‘Zuilen van Bekwaamheid‘ en alleen degene, die alle vijf kundigheden perfect beheerst, kan de crypte betreden zonder het gevaar te lopen in het saaie, alledaagse menselijke leven teruggeworpen te worden.

.

De vijf Zuilen

De eerste zuil is die van het ‘Creatieve Visualiseren‘.
Creatief visualiseren betekent, dat men zich in zijn geest de beelden kan voorstellen die men wenst. Dat kunnen beelden uit de werkelijkheid zijn, maar dat is niet noodzakelijk. Er kunnen meer beelden worden opgeroepen dan die we ook met onze ogen zouden kunnen waarnemen. Wie de kracht van deze zuil beheerst, heeft zijn ogen niet meer nodig.

De tweede zuil is die van het ‘Creatieve Olfactoriseren‘.
Creatief olfactoriseren houdt in, dat men zich in zijn geest die geuren kan voorstellen die gewenst zijn. Dat kunnen geuren zijn die in de aardse werkelijkheid bestaan, maar dat is niet noodzakelijk. Het kunnen ook geuren zijn, die buiten de geest niet bestaan. Wie deze kunst beheerst heeft geen neus meer nodig om geuren te kunnen waarnemen.

De derde zuil is die van het ‘Creatieve Audialiseren‘.
Creatief audialiseren houdt in, dat men zich in zijn geest alle geluiden kan voorstellen en horen die men zich wenst. Dat kunnen alledaagse geluiden zijn, maar dat is niet noodzakelijk. Ook geluiden die niet bestaan in de omringende wereld kunnen in de geest worden opgeroepen. Dit geestelijke ‘horen’ maakt de fysieke gehoororganen volledig overbodig.

De vierde zuil is de zuil van het ‘Creatieve Gustialiseren‘.
Creatief gustialiseren betekent, dat alle mogelijke smaken in de geest kunnen worden voorgesteld en geproefd. Dat kan een gewone, alledaagse smaak zijn, een heel uitgelezen smaak, ja zelfs smaken die in de aardse werklijkheid (nog) niet bestaan. Door dit geestelijke vermogen zijn de fysieke smaakorganen overbodig geworden.

De vijfde en laatste zuil is die van het ‘Creatieve’ Tactiliseren‘.
Met creatief tactiliseren wordt bedoeld, dat men zich puur geestelijk alles voorstellen, aanraken en voelen kan, dat men zich wenst. Dat kan een bepaalde boom zijn, een mens, een vloeistof, oet wat dan ook uit de tactiele aardse werkelijkheid of uit de tactiele verbeelding. Het fysieke tactiele instrumentarium dat elke mens bezit, is door deze kunde geheel overbodig geworden, geen enkel tastpunt op de huis is nog nodig voor het aanraken en voelen.

Deze vijf zuilen zijn alle met elkaar verbonden en vormen een harmonisch geheel via de mentale taal. Deze mentale taal combineert de zojuist beschreven mentale zintuigen in mentale bevelen en realisaties.

Met behulp van deze vijf zuilen kan men alles krijgen wat mens wenst en wil. Een goede Esotauriër kan altijd met success zijn of haar eigen wensen vervullen,
Wanneer men eenmaal zo ver is dat deze kunst van de magie volkomen wordt beheerst, is men volledig onafhankelijk van medemensen, dieren, planten, stenen, lucht, zon en maan, onafhankelijk van alle vormen der materie, inclusief die van hem- of haarzelf.

Een Esotauriër gelooft niet aan welke godheid dan ook, behalve aan zichzelf, want hij of zij is zelf een god(in).

Wie zou er daarom GEEN Esotauriër willen worden !!!

GardenStone & Holzwurm

.

trennlinie1