Ostara's tijd

Ze is de zon die schijnt en licht en warmte geeft
Haar gulle gave is een weldaad voor al wat leeft
op berg of bos of veld of waar ook op onze aarde;
Voor haar is alle leven van gelijk grote waarde.

Als Ostara, Eostre en Eostar kennen we jou,
Moeder Aarde ben je, ‘t leven steeds gewijd en trouw.

Na de winterslaap is jouw adem de zegenende wind
die stilstand en ontwaken met elkaar verbind;
de winter moet voor het voorjaar wijken
het eerste prille groen komt uit de aarde kijken.

Als Ostara, Eostre en Eostar kennen we jou,
Moeder Aarde ben je, ‘t leven steeds gewijd en trouw.

Hetzij plant of dier of mens, het groeit en gedijt;
die jonge levende natuur is jou gewijd.
Dankzij jou kan ze dan vruchten dragen
en het leven voeden aan alle dagen.

Als Ostara, Eostre en Eostar kennen we jou,
Moeder Aarde ben je, ‘t leven steeds gewijd en trouw.

Door jouw vrede voelen wij ons geborgen,
met jouw kracht overwinnen we onze zorgen.
Wie onder jouw vleugels troost heeft gekregen
voelt nog lang de kracht van jouw zegen.

Als Ostara, Eostre en Eostar kennen we jou,
Moeder Aarde ben je, ‘t leven steeds gewijd en trouw.

Please share at - Bitte teilen auf - Graag delen op