Copyright notitie

Disclaimer voor Boudicca’s Bard
Gunivortus Goos, de eigenaar van de website „Boudicca’s Bard“, publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
De site-eigenaar behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder voorafgaande mededelingen daarover.
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend.

Beperkte aansprakelijkheid
Gunivortus Goos’ (voorheen bekend als GardenStone) doet zijn best om de inhoud van zijn website zo vaak als het hem mogelijk is te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat inhouden onvolledig en/of onjuist zijn.
De op de Website gepresenteerde informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De inhouden kunnen op elk moment worden gewijzigd.

Voor eventuele gevolgen die de toegang tot, het lezen van, het bekijken en het verwerken van alle inhouden van „Boudicca’s Bard“ zouden kunnen veroorzaken wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Elk bezoek aan deze website en de gevolgen daarvan zijn geheel en uitsluitend voor de verantwoording van de bezoekende personen.

Auteursrechten
Voor zover niet anders aangegeven, liggen alle rechten van intellectueel eigendom van de inhouden van „Boudicca’s Bard“ bij de desbetreffende auteurs en kunstenaars.
Hoewel het overbodig is, wordt er toch op gewezen, dat de aspecten betreffende het copyright op Gunivortus Goos’ (voorheen bekend als GardenStone) teksten en afbeeldingen onder de diverse internationale copyright wetgevingen vallen.

Foto’s en illustraties
De afbeeldingen die in de galerijen worden gepresenteerd zijn alle voorzien van zowel een zichtbaar als ook een onzichtbaar (digitaal) watermerk die het eigendom van Gunivortus Goos duidelijk maken. Overname ervan is niet zonder voorafgaande toestemming toegestaan. Op verzoek kunnen bepaalde afbeeldingen zonder watermerk en met een betere kwaliteit ter beschikking worden gesteld.

Teksten
De aangeboden teksten op “Boudicca’s Bard” vallen onder de gangbare copyright wetten. Ze mogen alleen na voorafgaande toestemming van de site eigenaar worden overgenomen en dan ook alleen wanneer dezer volledig en duidelijk zichtbaar worden gecrediteerd door de auteur en de website toe te voegen.

Duits recht
De webserver, de website “Boudicca’s Bard” en de site eigenaar Gunivortus Goos bevinden zich in Duitsland. Ongeacht de taal waarin de inhouden van de website worden gepresenteerd en de wereldwijde bereikbaarheid ervan, vallen alle juridische aspecten betreffende de website, uitgezonderd het copyright op Gunivortus Goos’ (voorheen bekend als GardenStone) teksten en afbeeldingen, uitsluitend onder Duits recht.

Please share at - Bitte teilen auf - Graag delen op