2000 jaar Varus veldslag: Imperium

In 2009 werd een grote tentoonstelling, verdeeld over drie thema’s, georganiseerd ter herinnering aan de Varusslag die 2000 jaar geleden plaatsvond. Hier het thema ‘Imperium’. Dit thema hield zich bezig met de verliezer van de Varus-veldslag en de achtergronden daarvan, en tevens met het Romeinse Rijk op het hoogtepunt van zijn macht en cultuur.

Please share at - Bitte teilen auf - Graag delen op