2000 jaar Varus veldslag: Conflict

In 2009 werd een grote tentoonstelling, verdeeld over drie thema’s, georganiseerd ter herinnering aan de Varusslag die 2000 jaar geleden plaatsvond. Hier het thema ‘Conflict’. Bij dit thema ging het om de oorzaken en gevolgen van gewelddadige conflicten in de Germaanse ‘wereld’, met een accent op de Varus-veldslag.

Please share at - Bitte teilen auf - Graag delen op