GermaniaScherr-NL

Scans uit het Duitse boek "Germania - 2000 jaar Duitse cultuurgeschiedenis" door
Johannes Scherr uit 1890. Het betreft een keuze uit de illustraties uit de eerste paar hoofdstukken. De tekst van het boek is voor het grootste deel achterhaald, soms zelf naar hedendaagse opvattingen bizar, maar de illustraties zijn, hoewel
geschiedkundig niet correct, wel mooi.